คำถามพบบ่อย : อยากซื้อรถมือสอง


Q1
คุณสมบัติของรถรับรองคุณภาพ ( Certified used car) มีอะไรบ้าง

A1
เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่ต้องการซื้อรถมือสองจากโชว์รูม “โตโยต้า ชัวร์” เรากำหนดคุณบัติต่าง ๆ ของรถไว้ดังนี้
1. รถยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้น
2. อายุใช้งานต้องไม่เกิน 5 ปี
3. ระยะทางใช้งานต้องไม่เกิน 120,000 กิโลเมตร
4. ไม่เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
5. ไม่เคยผ่านการซ่อมหนัก
6. ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ 210 หัวข้อ ปรับสภาพให้ใกล้เคียงกับรถใหม่
    และผ่านการทำความสะอาดขั้นสูงสุด ตามมาตรฐานโตโยต้า
7. ผ่านการตรวจรับรองโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
8. จัดแสดงและจำหน่ายโดยผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทโตโยต้าฯ เท่านั้น
 

 


 

Q2
รถรับรองคุณภาพ ของโตโยต้า ชัวร์” เป็นรถที่ไม่เคยมีประวัติชนหนักมาก่อน คำว่า “ชนหนัก” หมายถึงอะไร

A2
คำว่า “ชนหนัก” หมายถึง ในกรณีที่โครงสร้างรถ เช่น แชชซีส์ คานหม้อน้ำ กระโหลกบังโคลนหน้า ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ตัวถังรถ
เกิดกรณีดังต่อไปนี้ถึงจะเรียกว่ารถที่ชนหนัก
     - ถูกเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อะไหล่
     - ถูกซ่อมแซมตัวถัง และสี
     - ถูกแรงกระแทกจนโครงสร้างบิด งอ

ลูกค้าที่ซื้อรถมือสองจากโชว์รูม “โตโยต้า ชัวร์” มั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ได้ทุกคัน โตโยต้า รับประกันคุณภาพ

 


 

Q3
รถรับรองคุณภาพ ต่างจากรถอื่น ๆ ในโชว์รูมอย่างไร

A3
รถที่ขายในโชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ มีทั้งหมด 2 ประเภทคือ
3.1.1 รถรับรองคุณภาพ หรือ Certified used car รับรองคุณภาพโดยบริษัทโตโยต้าฯ เป็นรถที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ
1. รถยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้น
2. อายุใช้งานต้องไม่เกิน 5 ปี
3. ระยะทางใช้งานต้องไม่เกิน 120,000 กิโลเมตร
4. ไม่เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
5. ไม่เคยผ่านการซ่อมหนัก
6. ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ 210 หัวข้อ ปรับสภาพให้ใกล้เคียงกับรถใหม่ และผ่านการทำความสะอาดขั้นสูงสุด
     ตามมาตรฐานโตโยต้า
7. ผ่านการตรวจรับรองโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 

สิทธิประโยชน์ของรถรับรองคุณภาพ เมื่อซื้อรถมือสอง ของโตโยต้า ชัวร์ คือ


1 การรับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กม.แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี
3. บริการเช็คระยะฟรี 2 ครั้ง
4. สามารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้า ชัวร์ หรือศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ
5. บริการสินเชื่อพิเศษ “ดาวน์น้อย, ผ่อนนาน และดอกเบี้ยต่ำ” จากบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
6. มาตรฐานการให้บริการโดยโตโยต้า

3.1.2 รถใช้แล้วทั่วไป
คือ รถที่ไม่เข้าคุณสมบัติการเป็นรถรับรองคุณภาพ เช่น อายุเกิน 5 ปี เลขไมล์เกิน 120,000 หรือ อื่น ๆ ซึ่งรถเหล่านี้จะ
ต้องผ่านการตรวจสอบ 210 หัวข้อเช่นกัน ซึ่งจะมีเงื่อนไขการรับประกัน (หากมี) ขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายโตโยต้า ชัวร์ นั้น ๆ

 


 

Q4
รถที่นำมาขายในโชว์รูม โตโยต้า ชัวร์ มาจากแหล่งใด

A4
รถที่นำมาขายในโชว์รูม โตโยต้า ชัวร์ มาจาก 3 แหล่งหลัก ๆ คือ

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
การซื้อรถมือสองโดยรถกลุ่มนี้เป็นรถสภาพดี มีประวัติการดูแลรักษารถที่สามารถตรวจสอบได้ โดยส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้ในการจัดแสดงในกิจกรรมการตลาด (Demonstration car) รถทดลองขับ (Test drive) และรถผู้บริหาร (Office car) ซึ่งรถกลุ่มนี้ ส่วนมากเป็นรถที่มีคุณสมบัติเหมาะในการนำมาตรวจรับรองเพื่อเป็นรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์

รถจากการประมูล
รถที่มาจากการประมูลจากบริษัทประมูลภายนอก

รถจากการซื้อเข้า
รถที่โชว์รูมรับซื้อจากลูกค้าโดยตรง หรือจากที่ลูกค้าเอารถมาแลกเปลี่ยน

 


 

Q5
ถ้าต้องการเคลมประกันรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

A5
ลูกค้ารถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศได้ โดยการขอรับบริการเคลม ลูกค้าจะต้องใช้เอกสารใช้สมุดคู่มือการรับประกันคุณภาพโตโยต้าชัวร์ เป็นหลักฐานในการขอทำเคลมฯ

 

เงื่อนไข และระยะเวลาการรับประกันรถรับรองคุณภาพเมื่อซื้อรถมือสอง โตโยต้า ชัวร์


วันที่เริ่มต้นการรับประกันเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าซื้อรถมือสองรับรองคุณภาพการใช้สิทธิ์การใช้สิทธิ์การรับประกันคุณภาพ มีวิธีพิจารณา 2 แบบคือ
1. กรณียังไม่สิ้นสุดการรับประกันรถใหม่ ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100, 000 กิโลเมตร ณ.วันที่ซื้อสามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ได้ จนสิ้นสุดการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่
2 กรณีใช้สิทธิ์รับประกันตามเงื่อนไขรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ (กรณีที่สิ้นสุดการรับประกันรถใหม่) ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร ณ.วันที่ส่งมอบรถรับรองคุณภาพ โตโยต้าชัวร์

 

ขอบเขตการรับประกันคุณภาพรับผิดชอบเฉพาะรายการตามที่ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ โตโยต้าชัวร์ โดยซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือชิ้นส่วน ภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

 


 

Q6
ถ้าต้องการใช้บริการ เช็คระยะฟรี 2 ครั้ง จะต้องทำอย่างไรบ้าง

A6

ลูกค้าที่ซื้อรถมือสองรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศได้ โดยการขอรับบริการเช็คระยะ 2 ครั้ง สามารถดูรายละเอียดการเช็คระยะได้จากบัตรใช้สิทธิ์เข้าเช็คระยะที่แนบมากับสมุดคู่มือการรับประกันคุณภาพโตโยต้าชัวร์

เงื่อนไขและข้อจำกัด ของการรับสิทธิ์ฟรีค่าแรง การเช็คตามระยะ เมื่อซื้อรถมือสอง


1. รถที่ใช้สิทธิ์ได้ จะต้องเป็นรถที่หมายเลขตัวถังเดียวกับที่ลงที่ทะบียนไว้ในสมุดคู่มือ
2. ในกรณีที่ขายรถให้ผู้อื่น ผู้ซื้อต่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ส่วนที่เหลือต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
3. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุเท่านั้น กรณีเลยวันหมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
      เป็นตัวเงินได้
4. สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในแคมเปญอื่นๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
5. การใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้เฉพาะการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น
การรับสิทธิ์เช็คระยะฟรีเมื่อซื้อรถมือสองกับเรา
1. สำหรับรถที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่
3 ปี / 50,000 กม. สามารถใช้สิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ (Certified used cars)
ที่ระยะทาง 60,000 กม. และ 70,000 กม. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

2. รถที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ (Certified used cars) ตามระยะที่ระบุในสมุดคู่มือที่จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อ ฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทาง 2 ครั้ง หรือ 20,000 กม.

 


 

Q7
เงื่อนไขการใช้บริการ 24 hrs. Roadside Service Plus เป็นอย่างไร

A7

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี ไม่กำหนดระยะทาง

รายละเอียดสิทธิประโยชน์
Call Center 24 hrs. สื่อสารได้หลายภาษา
บริการให้ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
ให้บริการเท่านั้น (บริการ 24ชม. ต่อวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Vehicle Assistance

บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
บริการซ่อมตามทาง
บริการรถยก - ลาก
บริการซ่อมทั่วประเทศ
บริการจัดพาหนะฉุกเฉิน เพื่อนำส่งที่พักอาศัย
เติมฟรี 10 ลิตร ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือ ยก - ลากสูงสุดไม่เกิน 1,500 และไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรือ
เช่าโรงแรมหรือที่พัก ให้กับผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 วันโดย ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
Medical Assistance
แนะนำข้อมูลทางการแพทย์
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ให้บริการเท่านั้น
เฉพาะระยะทางที่อยู่ห่างจากภูมิลำเนา อย่างน้อย 100 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ Toyota Roadside Service Hotline : 02-203-9789 

 


 

Q8
หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ ต้องทำอย่างไร

A8

ในเบื้องต้น แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามจากผู้จำหน่ายโตโยต้า ชัวร์ ที่ท่านใช้บริการก่อน หากคำตอบที่ได้ยังไม่ชัดเจน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย หมายเลขติดต่อ
02-386-2000 หรือ 1800-238-444 (โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัด ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สาธารณะ
ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

Visitors: 63,344