ขายรถยนต์

ต้องการขายรถ Sure Bangkok

SURE BANGKOK รับซื้อรถยนต์มือสอง
รบกวนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรอรับการติดต่อกลับกับทางเจ้าหน้าที่

  1. เตรียมเอกสารดังนี้
 • ทะเบียนรถเล่มจริง(สมุดสีน้ำเงิน)
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ *
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ *
 • 2. ประเมินราคา

  3. ทำสัญญาซื้อขาย (ทางเรามีเอกสารให้พร้อมสำเนา) และเซ็นเอกสารประกอบการโอน

  4. ชำระเงินแก่เจ้าของรถ ได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เงินสด,โอนเข้าธนาคารหรือ เช็ค

   1. เตรียมเอกสารดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ *
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ *
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ *
 • เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปรดเตรียมสัญญาเช่าซื้อหรือหลักฐานการผ่อนชำระ(ถ้ามี)
 • 2. ประเมินราคา

  3. โทรสอบถามยอดปิดบัญชีกับทางไฟแนนซ์

  4. ชำระคืนเงินส่วนต่างระหว่าง ราคารถยนต์และยอดปิดบัญชี ได้ทุกช่องทางทั้ง เงินสด,โอนเข้าธนาคารหรือ เช็ค

  5. ทางเราจะดำเนินการชำระยอดค้างไฟแนนซ์ให้ภายใน1ชั่วโมง พร้อมมอบหลักฐานการชำระให้ทันที

  Visitors: 94,630